sâmbătă, 12 decembrie 2009

Oraşul vechi – între mit şi realitate

Viaţa omului modern freamătă de mituri pe jumătate uitate, de hierofanii decăzute, de simboluri dezafectate. Desacralizarea neîntreruptă a omului modern a alterat conţinutul vieţii sale spirituale, nu i-a sfărâmat însă matricele imaginaţiei: un întreg deşeu mitologic dăinuie în zonele slab supuse controlului, spunea undeva Mircea Eliade. Făcând o escapadă pe străzile Chişinăului, în drum spre casa lui Alexandru Plămădeală (despre care a scris acum un an Antonina Sârbu, redactorul-şef al „Capitalei”, semnalând faptul că acea casă în care a trăit ilustrul sculptor e în delăsare, iar placa comemorativă, deşi de mult am revenit la grafia latină, era scrisă cu litere ruseşti), încercai imaginar să respir parfumul unei epoci trecute. Cu trăsuri, tramvaie trase de cai, dughene, cârciume, coconi, cocoane cu şaluri turceşti, negustori; cu bisericuţe, hanuri, case boiereşti, într-un cuvânt - clădiri de epocă. Coborând de la redacţie pe str. Eminescu, descoperii circa vreo 10 clădiri vechi, cu fresce şi faţade incrustate – unele restaurate superficial şi care servesc fie ca sediu vreunei firme ce îşi ascunde numele, fie ca loc de trai pentru cineva. Altele, în stare deteriorată sau împrejmuite cu provizorii, zac în aşteptarea unei decizii.

Duelul registrelorAcest dezolant peisaj te duce cu gândul la politica antinaţională a factorilor de decizie, din a căror vină e pe cale de dispariţie patrimoniul istoric al Chişinăului. Chiar dacă de câteva decenii capitala e în căutarea entităţii sale, elaborând registre şi legi de ocrotire a monumentelor, a urbei vechi cu clădiri istorice şi monumente de cultură, cu arhitectură în stil medieval, bizantin sau baroco. În acest sens, Consiliul Municipal Chişinău (CMC) a decis anularea vechiului Registru al monumentelor de importanţă naţională (deoarece era defectuos) şi municipală şi elaborarea Registru nou. În acest scop, CMC a creat o comisie din specialişti în domeniu care au ca sarcină să evalueze edificiile Chişinăului cu statut de monument, pentru a fi incluse în noua listă a patrimoniului.
„În ultimele două decenii, oraşul „vechi” e aproape distrus, fiind stilizat. Unele imobile din sec. XIX - XX au fost reconstruite fără a se ţine cont de originalitatea lor arhitecturală şi de statutul de monument istoric, iar altele au fost total distruse. Printre demolările ilegale se numără şi Conacul Teodosiu, el fiind mai întâi exclus din Registru.
„Suntem alarmaţi, căci pot fie distruse noi obiective de patrimoniu cultural din municipiul nostru”, afirma într-o conferinţă de presă dr. Sergiu Musteaţă, preşedintele Asociaţiei Istoricilor. Potrivit lui Vladimir Modârcă, arhitectul oraşului, registrul municipal vechi a fost elaborat în pripă şi „pe bâjbâite”. Timp de 20 de ani, specialiştii de la Ministerul Culturii şi de la alte instituţii trebuiau să analizeze fiecare obiectiv din acel act, dar nu au făcut-o. Nu s-au categorizat edificiile cu valoare de monument şi casele frumoase ce pot fi păstrate sau modificate.
Or, practicile defectuoase din RM în luarea deciziilor cu privire la protecţia monumentelor istorice, fără atragerea profesioniştilor din domeniu, a adus deja prejudicii irecuperabile patrimoniului naţional, inclusiv al Chişinăului. În opinia arhitecţilor, istoricilor, în ultimele două decenii, partea veche a oraşului nu mai este „veche”. În următorii 5 ani ar putea dispărea şi alte monumente importante.
Potrivit specialiştilor în materie, în „Lista obiectivelor patrimoniului istoric al Chişinăului”, prezentată drept anexă la „Legea cu privire la ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură ale Republicii Moldova”, la capitolul municipiul Chişinău au fost nominalizate cu statut de monument cu valoare naţională şi municipală cca 600 de obiective. La şedinţa Primăriei municipiului din 19 ianuarie 1995, nr. 2/6, a fost adoptat Registrul monumentelor de importanţă naţională şi municipală, numărul monumentelor din Chişinău ridicându-se la peste 900 de titluri, fiind nominalizate la iniţiativa Secţiei Cultură a Primăriei municipiului. Dintre acestea, 67 de titluri au fost introduse în mod eronat (cu adresa greşită, fără a avea calităţi de monument istoric sau erau deja nominalizate în Registru, cu adresa corectă).
După 20 de ani de la întocmirea primului Registru, au fost demolate cca 80 de clădiri. Peste 190 de clădiri, în special case de locuit, au cunoscut până în prezent modificări arhitecturale, în unele cazuri până la anularea totală a soluţiei iniţiale (analiza datelor din www.monument.sit.md). În urma trasării bulevardului Cantemir conform planului general de dezvoltare a Chişinăului, vor dispărea străzile: Bălănescu, Octavian Goga, Căpriana, Sfântul Andrei, Avram Iancu, Ivan Doncev şi o parte a clădirilor amplasate pe segmentele străzilor Al. Vlăhuţă, Alexandru cel Bun, Armenească, Pruncul, care vor intersecta traseul viitorului bulevard. Vor fi demolate cca 40 de clădiri construite perimetral acestor străzi. Lărgirea străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni şi A. Mateevici va conduce la eliminarea şi mai multor clădiri din Lista monumentelor istorice ale Chişinăului.

Palatul nobilului I. Râşcanu-Derojinschi este înghiţit de oficii şi firme misterioase
În drum spre Casa lui Alexandru Plămădeală, mă opresc şi la impetuosul de cândva edificiu din centrul urbei, amplasat la colţul cartierului format de străzile Bucureşti şi Vlaicu Pârcălab. Deşi în totală stare de degradare, el îşi menţine cu demnitate măreţia, estompat de cârpeala unor firme şi magazine care, cu tot stilul lor „euro” supără privirea, creând o imagine jalnică pe fondalul palatului domnesc. Clădirea, conform descrierilor, este rectangulară în plan cu două nivele - parter şi etaj. Iniţial, avea o compoziţie asimetrică, accesul fiind soluţionat din partea grădinii cu vegetaţie decorativă printr-o terasă deschisă, de unde era şi o ieşire directă în stradă, printr-un portal. La parter se aflau camerele de primire - salonul, sufrageria şi unele dependinţe. Pe o scară monumentală, direct din holul casei, urcai la etaj unde se aflau dormitoarele. O altă scară, mai modestă, ducea spre din partea spate a casei. Odăile erau decorate cu stuc, artistic plasat pe plafon şi pe pereţii din salon. Scara interioară era iluminată prin plafon.

Arhitectura palatului (arhitect - Alexandru Bernardazzi, iar ctitor - nobilul basarabean I. Râşcanu-Derojinski) a fost înzestrată cu forme clasice în spiritul stilizărilor istorice, cu o bogată decoraţie plastică de bună calitate. Structura planimetrică oferă un confort înalt. După cel de al doilea război mondial, casa a fost modificată pentru sediul Sovietului Suprem al RSSM. În acest scop, ea a fost alungită printr-o nouă clădire, egală ca mărime şi ţinută artistică cu partea veche, soluţionat într-o simetrie axială riguroasă, destinată în întregime sălii de conferinţe. Intrarea a fost lărgită prin adăugarea a două goluri în arcadă.Clădirea datează din anii 70 ai sec. XIX, fiind construită din piatră tencuită. Potrivit datelor de pe site-ul monument.md, ea are o semnificaţie patrimonială şi naţională. Actualmente, e în stare de conservare, deteriorată şi în curs de restaurare.
Solicitat de reporterul „Capitala”, Vasile Sava, reprezentant al Direcţiei municipale cultură în comisia privind întocmirea noului registru al monumentelor de valoare naţională, această clădire e pe cale de distrugere. Edilii de la cultură, foştii guvernanţi, au scos-o din lista monumentelor de valoare naţională. Actualmente este la cheremul unor oameni cu bani, străini de valorile culturale şi istorice ale capitalei. Se cere intervenţia urgentă a istoricilor, oamenilor de cultură, a noului ministru al culturii, a celor care vor fi numiţi în funcţiile-cheie ale Republici Moldova, pentru a salva acest monument, a mai precizat Vasile Sava.
La intervenţia „Capitalei”, a fost schimbată placa comemorativă de la Casa „Alexandru Plămădeală”
În sfârşit, ajung la Casa sculptorului Alexandru Plămădeală. Faţada clădirii e reparată, placa comemorativă e scrisă deja în limba română. Proprietara, Angela Gumenko, îmi spune că schimbările au survenit în această primăvară. A fost o delegaţie de la cultură care spuneau că aici, cu timpul, va fi muzeu.Acest timp, cu părere de rău, durează prea mult, am adăuga şi noi. Muzeul „Alexandru Plămădeală” este una dintre cele mai mari restanţe ale noastre.
Risipitori de comori, omagiem şi înălţăm monumente, case muzeu oricui care a călcat pe aici întâmplător. Or, Alexandru Plămădeală care, la 1923 este distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de ofiţer, alături de Constantin Brâncuşi, Camil Ressu, Nicoale Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Francisc Şirato, Nicolae Tonitza, care a fost preşedinte al Societăţii de Belle-Arte din Basarabia, autorul monumentul lui Ştefan cel Mare din Grădina Publică şi al bustului Alexei Mateevici de la mormântul din Cimitirul Central Ortodox din Chişinău, care a pictat Catedrala din Tighina şi a turnat în bronz bustul lui Alexandru Donici, a realizat în 1936, la Bucureşti, bustul lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu, - rămâne azi a fi un nedreptăţit.
Tamara GORINCIOI
Capitala 2009.
18 septembrie pag. 6.
http://www.capitala.md/index.php?option=com_content&view=article&id=728%3Aoraul-vechi-intre-mit-i-realitate&catid=1%3Aactualitate&Itemid=3&lang=ru

joi, 10 decembrie 2009

Александр Самоилэ станет руководителем Одесского оперного театра


Закончился Международный фестиваль звезд оперы и балета "Приглашает Мария Биешу", проходивший в этом году 17-й раз. Как всегда, на фестивальной сцене выступало много зарубежных артистов, приехавших из разных стран мира. Кто-то оказался у нас впервые, кто-то уже частый гость, хорошо знаком нашей публике и горячо любим ею. Мы решили встретиться и поговорить с неизменным приглашенным гостем фестиваля, дирижером Александром Самоилэ.
Для маэстро Кишиневский оперный театр - не очередная из многочисленных сценических площадок, а практически родной дом. По признанию Александра Григорьевича, здесь он состоялся как музыкант, как артист, с этим театром связаны самые яркие творческие свершения и воспоминания. Кроме того, на протяжении нескольких лет музыкант возглавлял Оперный театр в качестве художественного руководителя. В начале 90-х он уехал с семьей в Турцию и стал главным дирижером оркестра оперного театра в Анталии. Во всяком случае, на фестиваль "Приглашает Мария Биешу" приезжал как артист, представляющий Турцию, хотя, конечно, за это долгое время выступал на сцене не одного театра и руководил не одним оркестром, в том числе в качестве приглашенного дирижера.
Мы застали маэстро в тот момент, когда им только был сделан коренной выбор в творческой карьере. И разговор начался необычно - не с вопроса журналиста, а с рассказа самого интервьюируемого. Александр Григорьевич говорил с большим воодушевлением. Накануне он закончил переговоры с представителями Одесского оперного театра. Оперный театр Одессы - второй по красоте в мире после Венского - реставрировался лет 10 и лишь в прошлом году полноценно заработал. Администрация театра решила пригласить Самоилэ на руководящую должность (точная должность пока не обговаривалась), а музыканты оркестра заявили, что представляют во главе только Александра Григорьевича.
"Говорили часов 20, - рассказывает дирижер. - Уговорили. У меня весь сезон расписан, я не могу отменить спектакли. Поэтому не сразу принял решение. Но мы договорились, что этот первый сезон я буду работать в промежутках между запланированными концертами и спектаклями, и уже на следующий год в полной мере займусь работой. Большей частью мы обговаривали творческие вопросы. На октябрь уже запланированы три спектакля "Травиата", "Трубадур", "Тоска". А 10 февраля Оперный театр отмечает 200-летие. На это событие я собираюсь пригласить звезд мирового масштаба".
Александр Григорьевич вспомнил свое первое знакомство с оркестром Одесского оперного театра, тогда, конечно, состав оркестра был иной, чем сейчас. Однако и с нынешним коллективом маэстро хорошо знаком - не раз они плодотворно сотрудничали.
- В 80-х годах в Оперном театре Одессы была очень сложная ситуация. Я тогда приехал дирижировать "Аиду". У меня сидели четыре первые скрипки, вместо арфы разбитое пианино, отсутствовали инструменты. Когда я это увидел на репетиции перед спектаклем, поначалу сдержался. Но когда мы должны были играть вторую картину, а в ней звучит арфа, я сказал, что не буду дирижировать. Оркестр на меня разозлился. Но вечером был полный состав. Не все, конечно, из оркестра были недовольны тем, как я себя повел. Кто- то подходил и благодарил за то, что я настоял на своем, поскольку их тоже не устраивала такая ситуация. На спектакле в первом акте я чувствовал, что в оркестре есть сопротивление. Я не могу дирижировать, если у меня какая-то конфронтация хотя бы с одним из музыкантов. Я должен выяснить все до концерта, иначе меня это мучает. Но во втором акте оркестр отдался полностью музыке и играл взахлеб. Зал приветствовал. И в начале третьего акта я кланяюсь зрителям, мне передают букет от дирекции, и вдруг чувствую, что сзади какое-то движение, оглядываюсь и вижу огромный букет роз от оркестра. Это был единственный раз в моей жизни, когда мне букет цветов на спектакле подарил оркестр. И еще в такой ситуации! Это незабываемо! Больше такого у меня не было. А потом музыканты меня провожали до гостиницы.
Кстати, специфике именно оперного дирижирования Александр Григорьевич обучался у мэтров, таких как Борис Покровский, Юрий Темирканов.
- Своих учеников Юрий Хатуевич выбирал сам. Из всего огромного Советского Союза, где существовало 56 оперных театров, выбрал шесть молодых дирижеров, в том числе и меня. Два года я к нему ездил. Он сразу сказал: если вы уже работаете, то техникой дирижирования оркестром владеете. Мы же будем говорить о том, что нигде не преподается. Вы хотите посмотреть, что я делаю, когда открываю двери оперного театра. Ждите в 6 часов у театра и следуйте за мной. Это была фантастическая школа. Я его сопровождал до того момента, когда Темирканов выходил в оркестровую яму. Меня многое потрясло в этом художнике, но особо запечатлелось то, что до спектакля он заходил к каждому певцу и разговаривал, расспрашивал о делах, о самочувствии, что-то напутствовал. И так каждый раз. Он объяснил это: я должен восстанавливать контакт с певцом до спектакля, чтобы он, когда выйдет на сцену, знал, что у него есть друг и вместе с ним он будет творить. И я также потом делал.
Александр Григорьевич рассказал также удивительную историю своего становления как музыканта. Хотя, конечно, детские опусы ничего общего с нынешним масштабом маэстро не имеют. В семье, кроме дяди, игравшего на скрипке, никто не имел отношения к музыке. Семья Самоилэ была из сосланных в Сибирь. Когда они возвращались домой в Украину и произошло это музыкальное творческое пробуждение.
- Когда мы ехали из Томска в Москву, то в Свердловске, в том самом, в котором я потом учился, я увидел из окна поезда, что на вокзале продаются гармошки, и закричал, что хочу гармошку. Мать выскочила купить ее мне и чуть не опоздала на поезд. Бабушка потом сильно ругалась из-за этого. За день-два я набрал мелодии. Это были мелодии, которые звучали по радио и были у всех на устах. Игре на гармошке перед военными, ехавшими в поезде, я и заработал тогда свои первые гонорары - шоколадные конфеты.
У Александра Григорьевича две дочери - Татьяна и Анна - обе скрипачки, впрочем, Анна освоила еще одну музыкальную профессию - вокального пения. Для того, чтобы успешно состоялось их творческое будущее, в свое время маэстро на самом взлете своей карьеры в Кишиневе уехал в Анталию (Турция), проще говоря, чтобы заработать деньги.
- Может быть, я поступил неправильно как художник, но зато уверен, что поступил правильно как отец. Дочки были очень маленькие, когда я уехал в Турцию. Сейчас не как во время существования Союза, когда государство поддерживало юные таланты. Большинство талантов, как мальки, погибают, если их не поддерживать. В моем случае я был точно уверен в том, что мои дочки очень талантливы. И сейчас я получаю плоды своих усилий и вложений в их образование и в их продвижение. Так что, возможно, если бы я тогда не уехал, они не достигли бы тех высот, к которым пришли. У Анны - победы на шести международных конкурсах, у Татьяны - на семи. Благодаря этим конкурсам они вышли на международный уровень.

Автор: Ирина ЛЯХОВА

Шубертиада Александра Палея


Современный, разнообразный и противоречивый мир Шуберта

Пианист Александр Палей - частый гость в Кишиневе. Уроженец Молдовы, выпускник Московской консерватории в классе Веры Горностаевой, он продолжил успешную сольную и дирижерскую карьеру в Америке. Энергичный, активный и требовательный к подбору репертуара, Александр выступил на "Мэрцищоре-2009" с тематической программой из четырех концертов Моцарта и трех сонат Шумана. Концерт вызвал колоссальный резонанс утонченностью и виртуозностью исполнения и зрелым мастерством пианиста-философа.

Логичным продолжением мартовских концертов стал новый фестиваль с 27 по 31 октября в Органном зале Шубертиада, составленный из камерных сочинений Франца Шуберта, идея проведения которого принадлежит Александру Палею. Камерная музыка - это эталон, вершина исполнительского искусства, школа, необходимая для каждого музыканта. Не зря говорят: если хочешь узнать уровень исполнителя, предложи ему исполнить камерную музыку. Именно в ней, а не в огромных концертах проявляется мастерство музыканта.Фестиваль включает три концерта, в которых принял участие наш Национальный камерный оркестр, исполнивший одно из сложнейших шубертовских произведений - квартет "Девушка и смерть" в переложении Густава Малера. Каждый уважающий себя камерный коллектив имеет в репертуаре это произведение. Кроме Александра Палея, на фестивале представлены фортепианный дуэт Анатолий Лапикус - Юрий Махович и пианистка Алена Варданян. Прозвучали вокальные произведения: романсы Шуберта в исполнении молодых певцов Сергя Пилипецкого, Татьяны Костюк и Алексея Дигоре. Они преуспели в исполнении камерных и кантатно-ораториальных жанров, ребята вдумчивые, талантливые с ярко выраженной творческой индивидуальностью.Для сольного выступления Александр Палей избрал сонаты Шуберта ля мажор и ля минор, четыре импровизации опуса 90 и три посмертные пьесы, исполненные впервые в Молдове.Ярче всего пианист проявляется сольно. Фантастически глубоко прозвучали шубертовские миниатюры, его мистические импровизации. Абсолютным шедевром предстала знаменитая соната ля мажор, исполненная Александром с нежной любовью и трогательным умилением. Революционно мощно по-бетховенски прозвучала соната ля минор. Палеевский Шуберт был многолик, создавая необычный эффект театральной инструментальности: то преемник венской классики, то современник Шумана, а то и предвестник Штрауса. Палей открыл современный, разнообразный и противоречивый мир Шуберта, каким мы его еще не знали, раскрыл новые грани австрийского романтизма с его легкостью и глубиной, мистикой и драматизмом.Проживший всего 31 год один из основоположников романтизма в музыке, гениальный австриец Франц Шуберт успел написать 600 песен, девять симфоний (в том числе знаменитую "Неоконченную симфонию"), оперы, литургическую музыку, а также камерную и сольную фортепианную. Удивительный музыкальный дар Шуберта сказался и в области фортепьянной и симфонической. Его фантазии, экспромты, сонаты являются доказательством богатейшего воображения и большой гармонической эрудиции."При всей известности Шуберт по сей день остается загадкой для думающего исполнителя, - размышляет Палей. - Он никогда не звучит одинаково, и особенно драгоценен для пианиста с возрастом, потому что Шуберт - это целая Вселенная, включенная в, казалось, скромный мир камерной музыки. Он сумел соединить самые обычные эмоции с Космосом творческого мировосприятия. Шуберт был очень беден, порой не имел средств даже на нотную бумагу, но это великий мир сложных мыслей и чувств, выраженный тонко, лаконично, с непреходящей ценностью".Палей стремился выступить со своими земляками камерными исполнителями, но немногие решились в силу сложности предлагаемых сочинений.Юрий Махович: "Палей предложил выступить вместе с ним, но мы решили сохранить дуэт с Анатолием Лапикусом, поскольку играем вместе уже 16 лет. В дуэте с Александром выступила известная пианистка Алена Варданян, с которой впервые в Молдове были исполнены сочинения Шуберта "Венгерский дивертисмент" и "Полонезы". Мы с Анатолием сыграли "Большую сонату" и Фантазии Шуберта".Анатолий Лапикус: "Идея Шубертиады возникла год назад, тогда же появилась потребность в программе фортепианных дуэтов. Мне импонирует манера Палея, он фонтанирует идеями и каждый раз исполняет произведения по-новому".Палей известен как пианист, дирижер и устроитель камерных фестивалей. С 1994 года он проводит фестивали в Нормандии, во Франции. Этот недельный форум вокальных и инструментальных концертов камерной музыки стал основным моментом сезона для многих французских любителей музыки. Это был предмет часового документального фильма российского телевидения, который был передан по всей Восточной Европе так же, как в Израиле, и привел к созданию квартета фортепьяно Палей и Мулин Д"Анде. Был у Палея и оперный дебют в качестве дирижера с произведениями Перголези и Телемана, а также "Травиата" Верди в Национальной опере Молдовы. В августе 1998-го он создал новый фестиваль в Ричмонде, штат Вирджиния.И это не удивительно, Молдова знает Александра как человека чрезвычайно активного, у нас так и не появился сольный пианист, достигший такой же общественной значимости. Став гражданином Америки, он впервые посетил нас в 1997 году, и собирает полные залы. На концерты Палея стремятся попасть его старые знакомые в Кишиневе и молодые поклонники и коллеги. Известный пианист охотно поддерживает различные музыкальные проекты. 4 ноября Александр Палей принял участие в вечере памяти композитора Василия Загорского, на котором была исполнена камерная музыка известного молдавского композитора.

Елена УЗУН

Mолдавские ведомости. – 2009. – 11 ноября. – С. 4.

http://vedomosti.md/?menu=number&section=9&id=6669&page=1

Валерий Магдьяш: «В новом фильме «Наша Раша. Яйца судьбы» у меня главная роль!»


Наш земляк, играющий в проекте «Наша Раша» таджикского гастарбайтера Джумшуда, рассказал о новом фильме с участием Михаила Галустяна и Сергея Светлакова


- Презентация полнометражной картины «Наша Раша. Яйца судьбы» состоится в 20-х числах декабря, - рассказал "Комсомолке" Валерий Магдьяш, когда мы дозвонились ему в Москву. - В фильме три главных героя - Миша Галустян. Сергей Светлаков и я. Это жанр серьезной комедии, если есть такой жанр. Мы с Мишей играем гастарбайтеров, а Сергей — «наш начальника», - с легко узнаваемым «таджикским» акцентом произнес Валерий. - Фильм о том, как трудно людям, вынужденным зарабатывать себе за границей на малооплачиваемой и трудной работе. Но это будет бомба, вот увидите. Честно, картина должна стать серьезным событием, думаю, так и будет...
Фильм с большими перерывами снимали два года. Сейчас идет монтаж и озвучка. Так что, всех зрителей к Новому Году ожидает подарок от «Нашей Раши». Посмотрим!


Леонид РЯБКОВ — КП в Молдове 14.10.2009 http://kp.md/daily/24377/558192/

Марк Горенштейн: «Кишинев — моя вторая родина!»

Руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова Марк Горенштейн: «Кишинев — моя вторая родина!»8 сентября в Национальном дворце зал был полон. Таких звезд мировой музыки к нам привозят не часто. И приятно было узнать, что художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова, народный артист России жил и учился музыке в Кишиневе. - Я приехал в Молдавию на 15 минут, а остался здесь на 9 лет, - рассказал Марк Борисович. - Я приехал в Кишинев на гастроли с одесским джазом. В антракте концерта ко мне подошел преподаватель кишиневского музучилища Амбросов и спросил, где я учусь музыке. Да нигде, говорю. И тогда он предложил мне приехать поступать к нему. Так я жил, учился в Кишиневе 9 лет. У меня здесь было много друзей. К сожалению, было, потому что многих уже не стало. И, вообще, Кишинев, можно сказать, моя вторая родина! С момента, когда скрипач Марк Горенштейш уехал из Кишинева, возвращался сюда не часто. Это всего третий его приезд и, надеемся, не последний.Горенштей на гастроли в качестве солиста берет именитых музыкантов. На этот раз солировал Николай Петров, которого знают во всем мире, как феноменального артиста. Его давно называют «самым выдающимся исполнителем своего поколения». Наконец, и нашим зрителям повезло услышать его исполнение. СПРАВКА «КП»Марк Горенштейн родился в Одессе. Получил музыкальное образование как скрипач в школе им. П. С. Столярского и в Кишинёвском музыкальном училище. Работал в оркестре Большого театра, затем в Государственном академическом симфоническом оркестре Союза ССР под управлением Е. Ф. Светланова. В 1985 году стал главным дирижером Будапештского симфонического оркестра. С 1989 по 1992 годы Горенштейн являлся главным дирижером симфонического оркестра г. Пусана (Южная Корея). 1 июля 2002 ода Марк Горенштейн был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра России. Николай Петров - Народный артист СССР, Лауреат Госпремии России, кавалер ордена 'За заслуги перед Отечеством' IV степени. Профессор Московской консерватории, Н.А.Петров является президентом Академии российссого искусства, президентом Российского общества по смежным правам, вице-президентом творческой ассоциации 'Мир культуры', председатель секции по музыкальному наследию Совета культуры при Президенте РФ, членом Комитета по госпремиям России. В октябре 1998 года основал и возглавил Международный благотворительный Фонд Николая Петрова.


Ирина Иванченко

КП в Молдове — 10.09.2009 http://kp.md/daily/24358.4/543887/

Жену президента Америки одевает ... молдаванка


Диана фон Фюрстенберг - знаменитый дизайнер одежды и создательница любимого всеми звездами кино и телевидения США и Европы платья-халата.
Платье с запахом от Дианы фон Фюрстенберг считает эталонным в мире моды.
В сентябре эта известная широкому кругу читателей глянцевых журналов модельер дала интервью журналу LA Times Magazine, в котором призналась, что ее отец, оказывается, родом из города Кишинева. Отец Дианы Леон Хелфин эмигрировал в Швейцарию в 1929 году.
Где находится город Кишинев, лос-анджелесским читателям не объясняют. До этого интервью в статьях о модельере фон Фюрстенберг встречались противоречия: то писали, что ее родители родом то из России, то из Молдавии. Многие русские СМИ, сообщая о приезде Дианы фон Фюрстенберг, писали, что у нее молдавские корни.
На самом деле бессарабский еврей Леон Халфин эммигрировал в Европу из Молдовы, входившей тогда в состав Румынии.
- Мой отец разговаривал со мной по-русски, когда я была маленькая, - рассказала Диана фон Фюрстенберг LA Times Magazine. - Он меня очень любил, и с тех пор русский язык у меня ассоциируется с любовью.
После Второй мировой войны отец Дианы перебрался в Бельгию, где и родилась будущая законодательница моды и любимый дизайнер звезд Голливуда и жен президентов.
Например, благодаря одежде от дизайнера Дианы фон Фюрстенберг нынешняя первая леди Америки - Мишель Обама - стала иконой стиля.
В платьях, созданных дочерью кишиневца, жена Барака Обамы появляется на всех официальных визитах и на страницах модных журналов.

Ирина Иванченко

Из ДОСЬЕ «КП»
Кто одевается у Дианы фон Фюрстенберг:
Мишель Обама, Мадонна, Деми Мур, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Джессика Альба.


Комс. правда в Молдове 19.11.2009 http://kp.md/daily/24397.4/573724

"Малая планета" по имени Кодрянка


"Малая планета" по имени Кодрянка

Спортивно-танцевальному клубу "Кодрянка" пошел 36-й год. Вполне убедительный срок, позволяющий без тени сомнений и упреков оглянуться назад.
Уютный особняк на ул. И Крянга 1\2, (за педагогическим университетом) можно назвать основной базой и штаб-квартирой всемирно известного клуба "Кодрянка". Здесь и живет семья Гозунов, основателей коллектива. В этом современном здании есть прекрасно оборудованный танцевальный зал, уютное кафе, помещения для отдыха и восстановительных мероприятий танцоров после специализированных напряженных занятий и репетиций. "Кодрянка" также располагает мини-цехом по разработке и пошиву необыкновенно красивых концертно-танцевальных нарядов и удобной повседневной одежде для занятий танцами. Есть у "Кодрянки" и другое помещение на Ботанике, где проходят занятия танцоров в группах спортивных и современных танцев по возрастам: 5-7 лет, 8-14 лет, 15-20 лет и старше 20 лет. В орбиту "Кодрянки" вовлечено около 1000 любителей и профессионалов танцевального искусства. В "Кодрянке" воспитываются высококлассные танцоры. Многие, из которых стали победителями и призерами чемпионатов Европы и мировых первенств.
Помню, как в честь 30-летнего юбилея этого клуба во Дворце республики в ходе международного турнира по спортивным танцам была показана лирическая композиция "Кодрянки" "История Любви", исполняя которую, наши мастера танца удостоились титула чемпионов мира в Чехии, победителей мирового первенства в Германии, чемпионов Европы в Голландии. А совсем недавно, в конце лета, нашим танцорам сопутствовал успех на крупнейшем танцевальном форуме. Это был открытый чемпионат Германии в Штутгарте, во дворце "Лидер-холл", где собрались лидеры мирового танцевального спорта: около 5 тыс. спортсменов из 36 стран всех континентов, здесь они завоевали 6 комплектов медалей: золотые серебряные и бронзовые, подтвердив, что танцевальный спорт Молдовы, ведомый "Кодрянкой", - в числе мировых лидеров.
Прославленный клуб "Кодрянка" давно уже стал своеобразной визиткой нашей страны, её талантливые спортсмены умеют блестяще выражать через танец поэтическую сущность нашего древнего и вечно молодого края. Не занимать высоких титулов, престижных званий, почетных наград и наставникам "Кодрянки".
Петру Гозун - кавалер Ордена Республики, бессменный руководитель клуба "Кодрянка", её президент и тренер, член Европейского Союза ассоциации спортивных танцев, арбитр международной категории, заслуженный работник культуры и заслуженный тренер Молдовы, президент республиканской федерации танцевального спорта. И еще, он в последние годы успевал много сил отдавать хлопотливой деятельности депутата, участвовал в работе парламентской комиссии по вопросам культуры, молодежи и спорта.
Светлана Гозун удостоена высокой правительственной награды Gloria Muncii. Она мастер спорта по художественной гимнастике, заслуженный тренер РМ, обладатель почетного звания Maestru in Arta, тренер клуба "Кодрянка".
Супруги Гозун, можно сказать, переживают вторую молодость. Года летят для них незаметно, успели воспитать дочь Алену. Она прекрасно танцевала, а теперь работает тренером в "Кодрянке". Подрастают внуки, Данеку - 10 лет, Антону - 6 лет, Петру - 4 года. Но супруги Гозун в постоянном творческом поиске и заботах о своих питомцах. Их девиз: "Чтобы не закиснуть и не облениться на фоне прошлых аплодисментов, надо к любому делу относиться серьезно и успевать везде!"- Кое-кто вас называет баловнем судьбы, так ли это?
- Давайте попробуем познакомить их с моей историей приобщения к спорту и тренерской работе, - говорит Петру Гозун. - После окончания с медалью средней школы я поступил в политехнический институт на электрофизический факультет. В том же вузе я учился на факультете общественных профессий и получил диплом руководителя танцевальных коллективов. С годами начал понимать, что тренерская работа - это, я бы сказал, миссия, возложенная на меня свыше. Сегодня, имея за плечами многолетний опыт работы в сфере танцевального искусства и спорта, понимаю, что выжил, сумел создать прекрасный коллектив "Кодрянки", благодаря вере в правильность выбранного пути. Быть полезным людям, ценящим красоту, - это ли не счастье для человека, одержимого желанием дать возможность людям приобщиться к волнующему танцевальному очарованию искусства. Много раз обстоятельства нашей неустроенной жизни могли меня сломить. Так что поверьте, каждая улыбка фортуны сполна оплачена тяжелым трудом. Вот вам и ответ на вопрос, баловень ли я судьбы.


- Светлана, а как вы пришли к танцам, спорту, тренерской работе, как встретили свою любовь?
- Танцами я увлеклась в девятом классе. Потом преподаватель, танцор "Жока", куда-то уехал, а на смену ему пришел Петру, это был 1973 год, я занималась бальными танцами. Мне долго не могли найти партнера. И тогда помочь мне взялся Петру, который в ту пору заканчивал свою танцевальную карьеру. Признаюсь, это было довольно лестно для меня, свою любовь я встретила, когда мы танцевали вместе.


- А в ваших взаимоотношениях имеет ли значения разница в возрасте. Или главное - взаимодополняемость характеров?
Петру: Мне нравится умение Светланы доводить все начатое до конца, а еще её относительная уступчивость.
Светлана: Думаю, разница в семь лет для супружеской пары - нормальное явление, а по характеру мы разные. У мужа прагматичный ум, он умеет меня успокоить. Петру живет рассудком, а я эмоциями. Мы разные и потому вместе.
Замечу, супруги Гозун много путешествуют по миру. Они признаются, что легче перечислить страны, где не были.


- А вас никогда не тянуло за рубеж, чтобы подзаработать, стать более обеспеченными?Петру: Еще в 1989 году нам предлагали оставаться в Швейцарии, но я слишком люблю место, где родился, свою страну. В голове не укладывается мысль, что можно бросить дело, которому ты отдал частичку души.
Светлана: оставить "Кодрянку" я не могу! Все невзгоды мы и дома переживем - лишь бы было здоровье и стабильность в стране.
Супруги Гозун подчеркивают, что только вера дает силу, и советуют любить ближнего, воздавать достойному достойное, избегать жестокости, зависти, ненависти, ценить жизнь во всех её проявлениях.

Кишин. обозреватель выпуск № 34 от 2009-09-24 http://www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2009-09-24&issue_id=1347

Nemurirea marilor artişti [Ion şi Doina Aldea-Teodorovici]

Nemurirea marilor artiştiN-aş fi vrut să-mi amintesc vreodată despre această performanţă în materie de ştire-trăsnet. Venisem la sfîrşitul verii lui 1992 la agenţia „Moldpres” şi devenisem dintr-odată un ştirist sadea. Mi se repartizase domeniul celor trei ramuri ale puterii – Preşedinţia, Guvernul şi Parlamentul. Deprinsesem degrabă meseria şi nu-mi era deloc greu să adun volumul necesar de ştiri, ba chiar îl şi depăşeam cu uşurinţă. Atunci însă cînd nu erau şedinţe şi nici întîlniri oficiale, culegeam informaţiile... din aer sau de la telefon.
Într-o vineri, mai uşoară ca de obicei, la şedinţa de planificare nu mi se repartizase nici un eveniment, astfel că trebuia să fiu „jucător” liber. Şi, întreţinîndu-mă la o cafeluţă cu o colegă de la bibliotecă, aceasta îmi spuse că dimineaţa o întîlnise pe dna Eugenia Marin înlăcrămată, cică Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nimeriseră noaptea într-un accident rutier şi se grăbea în România. Nimeni încă nu ştia nimic. De la interne am luat un număr de telefon de la poliţia rutieră din Bucureşti. Acolo era înregistrat accidentul cu o victimă. Am cerut poliţia judeţeană, apoi spitalul, am vorbit cu diferiţi medici.
Făceam numeroase însemnări, confirmări, controlam faptele. Victima era Ion, apoi un medic, suspinînd, îmi comunică despre sfîrşitul Doinei. Telefonul meu era ocupat mereu. La radio se auzise ceva, dar nu transmiteau nimic aşteptînd informaţia oficială a agenţiei. Pe la amiază ştirea de jumătate de pagină era scrisă şi o dictam operatoarei. I-o dictam plîngînd. În spatele meu se adunaseră vreo cîţiva colaboratori şi ascultau în tăcere ce dictam eu. Cînd am pus punct plîngeau cu toţii. Am predat ştirea şi am părăsit agenţia, iar ţara avea să afle într-o jumătate de oră vestea zguduitoare, al cărui autor, din păcate, eram chiar eu.
Funeraliile naţionale pot fi comparate doar cu cele ale lui Grigore Vieru.Iar după asta au venit vremurile fără ei. În nemurire viaţa marilor artişti nu întotdeauna decurge în culori roze, deseori e plină de neprevăzut. Şi, totuşi, în mare parte ea depinde de urmaşi.Primii ani părinţii Doinei Eugenia şi Gheorghe Marin trebuiau să-şi cicatrizeze rănile sufleteşti şi să aibă grijă de Cristi, care îşi pierduse ambii părinţi la doar zece ani, astfel că primele ediţii ale Festivalului „Maluri de Prut”, consacrat memoriei marilor dispăruţi au fost organizate de poetul Traianus. Familia n-a avut nimic împotrivă, atît doar că dna Eugenia Marin a pus o condiţie: ca atunci cînd Cristi o să ajungă la majorat să fie desemnat preşedinte al Festivalului şi să se implice în organizarea acestuia.
Dar aşa s-a întîmplat că au apărut nişte discordanţe de incompatibilitate şi deja în 2003, cînd Cristi împlinise 20 de ani, bunica şi nepotul au organizat prima ediţie a Festivalului internaţional „Două inimi gemene”. Această acţiune culturală a fost înalt apreciată şi şi-a luat nu numai o altă denumire, ci a fost aprobat şi un nou statut ce prevedea nu numai cinstirea marilor rapsozi, ci şi valorificarea moştenirii ce au lăsat-o în urma lor.
Prima condiţie de participare a fost şi va rămîne probabil pentru totdeauna interpretarea unei piese a lui Ion în limba noastră. Să nu credeţi că totul s-a desfăşurat fără probleme. Au apărut propuneri, oricît ar părea de straniu din partea fraţilor întru latinitate, a italienilor, de a traduce şi a cînta şlagărele lui Aldea-Teodorovici într-o limbă de circulaţie mai largă. Dar directoarea Eugenia Marin nu s-a lăsat înduplecată – să se cînte în limba originală. Astfel respectarea acestei condiţii ne-a adus şi momente de adevărată relevaţie.
Îmi amintesc cu emoţie, cum la una din ediţii, un cîntăreţ aproape anonim din Rusia, Ilia Trofimov, a interpretat piesa „Pentru ea” în română şi atunci cînd pe scena Palatului Naţional acesta intona că „Dumnezeu prima oară cînd a plîns printre astre, el a plîns peste ţară cu lacrima limbii noastre”. Sala s-a ridicat în picioare şi ochii tuturor străluceau înrouraţi. Asemenea fapte nu se uită şi după ce lui Trofimov i se decernă premiul I, a fost invitat să cînte şi la ultima serată jubiliară a lui Grigore Vieru, devenind recunoscut şi în marea Rusie.
Cu plăcere participă la Festival bulgarii, care deja au obţinut două premii mari prin vocile extraordinare ale lui Plamen Pitov şi Kremena Kreakulova.
Pentru dna Eugenia Marin funcţia de director a Festivalului „Două inimi gemene” n-a fost deloc uşoară. Trebuia nu numai să respecte memoria celor două suflete scumpe dispărute atît de timpuriu, dar să dea dovadă de aptitudini de impresar, o meserie atît de rară şi de căutată la noi. Au ajutat-o nu numai profesia de pedagog şi postul de director adjunct al liceului „Gheorghe Asachi”, dar şi încurajările tandre ale nepotului Cristi:
– O să reuşim, buniţă, cu cît mai greu o să ne fie, cu atît mai mult o să ne bucurăm de reuşite.Cea mai dificilă, în opinia dnei Eugenia, a fost prima ediţie din 2003. Totul era nou, tărîmuri necunoscute, întîlniri cu viitoare vedete, chestiuni organizatorice, lipsă de finanţe, preţuri de închiriere a sălilor, costul luminilor şi a artificiilor, editarea programelor şi multe, multe altele. Dar omul ce nu face pentru dragostea care pînă la urmă învinge?
Cele şase ediţii ale „Inimilor” sînt şase ani de zbucium, greutăţi, căutări, dar şi izbînzi. În felul acesta continuă viaţa de după moarte a celor doi mari artişti. Ea se manifestă prin noi interpretări ale cîntecelor ce le-au aparţinut, prin promovarea noilor talente, editarea de cărţi despre viaţa şi activitatea lor. Cei care participă la Festival revin după aceea, îşi aduc încoace discipolii.Concursul are două secţiuni – copii şi maturi. Şi organizatorii, care în prezent sînt Cristi, pe rol de preşedinte şi dna Eugenia în funcţie de director, nu pot limita numărul de participanţi atît din străinătate, cît şi de la noi. Dar există şi un filtru exigent al imprimărilor primite, de care se ocupă juriul.
Anul trecut, de exemplu, au fost admişi reprezentanţi din 11 ţări. Printre ei a fost şi un băieţandru de 14 ani din districtul Hantî-Mansiisk al Rusiei. Se numea Veaceslav Basiu, un strănepot al deportaţilor din Moldova, care a ţinut neapărat să vadă baştina străbunilor, iar interpretarea piesei „Don Juan” i-a adus locul III şi un premiu special.
Pregătirea unei ediţii le ia organizatorilor un an de zile. După concertul de gală, începe activitatea minuţioasă pentru următoarea, ce se desfăşoară în zilele de 13-14-15 noiembrie, culminînd astfel de ziua memoriei Doinei. Ediţia curentă va decurge sub semnul vîrstei de 55 ani de nemurire a celui care a fost şi va rămîne Ion Aldea-Teodorovici.
Victor DUMBRĂVEANU
Revista Moldova, nr. 7, septembrie 2009
http://www.revista.md/?&ziar_id=9&page=archive&article_id=35

Referinţe despre Chişinău

Autografe de Ziua Oraşului


Un oraş plin de lumină şi culoare
Valentina Brâncoveanu, pictoriţă
Tot timpul am pictat imagini din partea veche a oraşului Chişinău. Când m-aţi sunat, tocmai mă pregăteam de expoziţia (care a avut loc ieri - n.n.) dedicată Hramului Chişinăului. Pentru mine Chişinăul reprezintă tot ce-i mai frumos în viaţă. Când merg prin partea veche a capitalei, simt că trec prin istorie. E un oraş plin de lumină şi culoare. Mai rar asemenea oraşe, pline de verdeaţă, lumină şi de vibraţie. Chişinăul emană numai bunătate. Pictând acest oraş de o viaţă, caut să salvez ceea ce se mai poate salva…

Nu-mi pot exprima în cuvinte dragostea faţă de Chişinău
Glebus Sainciuc, artist plastic
M-am născut aici, nu departe de casa părintească a Mariei Cebotari şi, iată, de nouă decenii, locuiesc chiar în inima Chişinăului, în casa în care au trăit părinţii mei. Pe durata anilor, mi-a tot crescut dragostea faţă de acest oraş şi mă bucur că acum trăim în linişte şi pace. Am fixat pe pânză toate locurile pitoreşti ale capitalei. Oraşul nostru merită să fie iubit de toate generaţiile. Mi-e drag şi scump, şi vreau să le fie scump tuturor. De altfel, nici nu-mi pot exprima dragostea faţă de Chişinău în cuvinte.

Mă mândresc că am scris imnul oraşului Chişinău
Eugen Doga, compozitor
Pentru mine, înainte de toate, Chişinăul este patria mea. Cuvântul patrie include totul. Este casa, neamul meu şi speranţele mele. Ar fi puţin să spun că ţin mult la oraşul meu. Eu fac mult pentru el. Tocmai m-am întors din regiunile Stavropol şi Krasnoiarsk şi tot timpul, în zeci de concerte, interpretam cântecul consacrat Chişinăului. Sunt în permanenţă cu Chişinăul în inimă şi cred că ar fi bine şi chişinăuienii să simtă la fel.

Mă întorc mereu aici…
Ilian Gârneţ, violonist, laureat al mai multor concursuri internaţionale
Chişinăul este oraşul în care mă întorc cu drag, pentru că îl ador. Vin aici, iau o gură de aer şi apoi pornesc din nou în turnee în lumea întreagă. Dar, oriunde m-aş duce, mă întorc acasă, în oraşul natal, pe care nu l-aş schimba pentru nimic în lume.

Chişinăul s-a cam balcanizat
Eugen Bâzgu, arhitect
Pentru mine Chişinăul este un oraş deosebit. Din păcate, în ultimii 20 de ani, s-a construit foarte mult, fără o concepţie clară, încât oraşul în mare parte s-a balcanizat. Centrul oraşului este în proces de dezintegrare. Ca să schimbăm imaginea capitalei, trebuie să procedăm ca în ţările civilizate. E nevoie de o pretură a centrului istoric, pentru că astăzi acestea se află în sectoarele Centru, Buiucani, Botanica şi Râşcani. Un arhitect-şef în această pretură, ca în Vilnius, Caunas şi în alte oraşe, nu se subordonează primarului, ci Ministerului Culturii, care are competenţe în domeniul construcţiilor vechi, a monumentelor şi acestea sunt protejate de stat.

Capitala m-a făcut om
Liubomir Iorga, meşter de instrumente populare
Am trei locuri scumpe în viaţă - satul meu natal, Vadul lui Isac, judeţul Cahul, Chişinăul şi R. Moldova. Pentru mine, Chişinăul e cel mai scump oraş din lume. Altul ca el nu exisă. Chişinăul m-a făcut om, aici m-am realizat ca artist - la Opera Naţională, la Ansamblul Academic de Sat de cântece şi dansuri populare „Joc” - şi ca meşter de instrumente populare. Sunt fericit că oraşul îşi sărbătoreşte Hramul şi că sunt contemporan cu locuitorii lui. Şi mă mai bucur că Chişinăul este acum cu adevărat un oraş liber.

…Are un parfum deosebit
Larisa Zubcu, directoarea Sălii cu Orgă
În ultimii ani, am cutreierat mai multe capitale europene, dar Chişinăul îmi este cel mai scump. M-am născut aici, poate de aceea pentru mine este un oraş absolut deosebit, pentru că am crescut odată cu el. De câte ori mă întorc de peste hotare, îmi place nespus de mult să mă plimb pe artera principală a urbei şi în centrul istoric. Mi-e scumpă fiecare piatră, fiecare colţ de stradă. Chişinăul are un parfum deosebit. Îmi pare rău numai de faptul că oraşul vechi dispare treptat. E o localitate cu mult verde şi cu o arhitectură deosebită.

Chişinăul nu-i Odesa…
Radu Dolgan, interpret de muzică uşoară
Fiind născut în Chişinău, îmi amintesc că, într-o cameră mică, de pe strada Lazo, unde locuia familia noastră, a fost scrisă piesa „Primăvara”. Copilăria mi-am petrecut-o, de fapt, în sectorul Botanica al capitalei. Fiecare stradă îmi este nespus de dragă. Îmi place, desigur, partea istorică a oraşului. Chiar şi tatăl meu, compozitorul Mihai Dolgan, Dumnezeu să-l ierte, spunea că Chişinăul nu-i Odesa, nici Cernăuţi, dar e ceva cu totul aparte. Ce să vă spun? Chişinăul este totul pentru mine.

Nicolae Roibu

Timpul. – Miercuri, 14 Octombrie
Anul VIII 184(1158)
http://www.timpul.md/node/4508

Дети Карла Шмидта


В День города хотелось бы вспомнить людей, которые служили Кишиневу с редкой преданностью. Карл Шмидт стоит третьим в списке градоначальников города. Однако он - едва ли не лучший городской голова в истории города. О 26-летней деятельности этого удивительного человека на благо бессарабской столицы и его жителей написано немало. Шмидт провел водопровод, газовое освещение, при нем появилась конно- железная дорога. Голова инициировал строительство здания Городской думы, в котором теперь работает примэрия. Под председательством Карла Александровича строилась женская гимназия Дадиани, кишиневский инвалидный дом, от которой сохранилась часовня (теперь церковь) на Рышкановке, рядом с бывшим кинотеатром "Шипка".
По предложению градоначальника, академик Опекушин, в то время работавший над монументом Пушкина в Москве, изваял для Кишинева статую поэта в полный рост. Но собранных кишиневцами средств не хватило, и остановились на бюсте. Карл Александрович контролировал все этапы строительства памятника, участвовал в закладке его первого камня. Как, впрочем, и в возведении монумента Александру I. Кстати, с ним произошла любопытная история.
В 1930 году газета "Голос Бессарабии" опубликовала заметку. В революционные 1917-18 годы румынские власти снесли пятиметровый памятник российскому государю. Но лидер либеральной партии Братияну (в то время губернатор Бессарабии), сохранил мраморную доску с надписью: "Царю - освободителю от благодарной Бессарабии". Мрамор, привезенный с Урала, был необычайной красоты. Братияну установил красивую доску на парковой скамеечке в своем имении "Фурника" в Бухаресте. Газета подняла шум по этому поводу. И тогда губернатор выступил в газете с заявлением, что он не присвоил мемориальную доску, а ее ему подарил примар Кишинева Генрих Пынтя.
*Мечта о европейской столице
Карл Александрович все делал для того, чтобы Кишинев с достоинством носил имя европейской столицы - не только культурного, но и толерантного города. Еврейский погром 1903 года стал настоящим шоком для городского головы. В те трагические дни он послал телеграмму министру внутренних дел в Петербург, созвал чрезвычайное собрание городской думы, организовал сбор средств для пострадавших. Более того, он в своем доме приютил несколько семей. Отправил еврейской больнице, которая оказывала врачебную и психологическую помощь жертвам погрома, отправил из собственного дома весь запас дров.
Эти трагические события изменили его жизнь. В сентябре 1903 года Шмидт по собственной воле ушёл с должности главы города. И хотя экс- градоначальника не стало в 1928 году, мы мало что знаем, как жил Карл Александр последние 25 лет. Тем не менее, он не прозябал от скуки. Продолжал исполнять обязанности почетного мирового судьи, был директором городского кредитного общества (это огороженное здание, примыкающее к гостинице "Leo Grand", уже приготовлено к сносу), возглавлял попечительский совет коммерческого училища, "добывал" средства на работу благотворительных столовых для городской бедноты.
Одна из них даже носила имя Шмидта. За безупречную деятельность градоначальник был удостоен орденами Святого Станислава, Святой Анны, Святого Владимира. Тем не менее, когда он умер, то над его могилой поставили скромный деревянный крест. Выяснилось, что городской голова в завещании просил не устраивать пышных похорон, а деньги, собранные на "венок", просил передать в столовые для бедных горожан. Последний приют Карла Александровича не сохранился. На месте лютеранского кладбища, где он был погребен, построили кинотеатр "40 лет ВЛКСМ" (ныне "Гаудеамус")...
*Дети градоначальника
Завесу личной жизни Карл Александровича нам помогла приоткрыть постоянная читательница нашей газеты - Татьяна Николаевна Янушевская. Бывает же такое! Мама Татьяны Николаевны была крестницей одной из дочерей Карла Александровича. Впрочем, обо всем по порядку. Карл Шмидт взял в жены Марию Ивановну Кристи, наследницу имения в Телешово (ныне - с. Телешеу Оргеевского района). От этого брака родились четверо детей: Владимир, Александр, Татьяна, Мария. Владимир Карлович и Татьяна Карловна были крестными Марии Дзельницкой, будущей мамы нашей читательницы. Они ее потом и венчали. Мария в честь крестной назвала свою дочь.
Владимир Карлович Шмидт, следователь по профессии, связал свою жизнь с Еленой Вольской, дочерью детского врача Карла Вольского. Их дочерей Екатерину и Марию в семейном кругу называли "Киса" и "Мушка". Мария Дзельницкая, мама нашей читательницы, не одно лето провела с дочерьми крестного. Девочки вместе отдыхали на Днестре в имении Слободзия-Душка (ныне - Криулянский район). Владимир Карлович владел большим хозяйством: спиртовым заводом, мельницей, пасекой. В 1938 году Владимир Шмидт скончался. Мушка и Киса, его дочери, обе незамужние девицы, в 1940 году уехали в Румынию.
Татьяна Карловна Шмидт окончила Смольный институт благородных девиц в Петербурге. Во время первой мировой служила в госпитале сестрой милосердия. Избранником Татьяны Карловны стал Иван Антонович Мануйлов, офицер царской армии, сын заместителя ее отца или как тогда говорили - товарища городского головы. Детей у Мануйловых-Шмидт не было.
В 1940 году супругов, которым было далеко за пятьдесят, арестовали сталинские соколы. На вокзале арестованных посадили в разные вагоны, и они расстались навсегда. Иван Антонович не вынес испытаний, умер по дороге в ссылку. Останки зятя кишиневского градоначальника выбросили на неизвестной станции, вместе с другими трупами. После многомесячных скитаний Татьяну Карловну вместе с сотнями несчастных выгрузили где- то возле Аральского моря, посреди пустыни.
Для одинокой ссыльной, потерявшей всех родных и близких, единственным родным человеком осталась крестница - Мария Дзельницкая, которой она прислала несколько писем. "Мусенька, - писала дочь Карла Шмидта, - живем трудно. Питаемся яйцами, которые долго разыскиваем в песке. Самый большой праздник, это когда находим в песке черепаху". Крестница не только ей отвечала, но и высылала посылочки и деньги. Последнее письмо вернулось в Кишинев с припиской: "Адресат выбыл". Татьяна Карловна Шмидт-Мануйлова умерла от голода и лишений, не протянув в ссылке и года.
*На фото:
Мария Ивановна Шмидт, жена городского головы, с первенцем.
Редакция газеты благодарит Татьяну Николаевну Янушевскую за любезно предоставленные ею фотографии, которые публикуются впервые.


Авторы: Владимир ТАРНАКИН, Татьяна СОЛОВЬЕВА


Кишинёвский Обозреватель
выпуск № 37 от 2009-10-14 http://www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2009-10-14&issue_id=1381

Maria Cebotari – o voce, care a cucerit Europa


Născută într-o familie modestă, pe 10 februarie 1910, la Chişinău, în perioada 1924-1929 urmează Conservatorul „Unirea” din Chişinău avîndu-i ca dascăli pe Maria Zlatov, Gavriil Atanasiu şi Anastasia Dicescu (canto), Mihail Berezovski (armonie), Clara Fainştein (pian), Grigore Gîdei (teorie). A fost angajată ca actriţă a Teatrului „Hudojestvennîi” din Moscova. În 1929 pleacă la Berlin, unde a luat lecţii de canto. A fost primă solistă a operei din Dresda, concertează însă în această perioadă şi la Berlin, şi în alte mari centre culturale europene. Ulterior, este angajată ca solistă permanentă a Operei de Stat din Viena, unde a şi activat pînă la moartea sa, în 1949.
Apreciate au fost evoluţiile sale în operele lui W. A. Mozart şi Richard Strauss (acesta a şi scris pentru ea opera „Femeia tăcută” pe care a intrepretat-o strălucit). Este o prezenţă tradiţională la festivalurile de la Salzburg, invitată fiind de Bruno Walter. A evoluat sub bagheta marilor dirijori ca Herbert von Karajan, F. Bush, Arturo Toscanini, Klemens Krauss, Karl Bohm, W. Furtwangler.
La numai 24 de ani, Mariei Cebotari, pentru performanţele artistice, i se conferă cel mai înalt titlu onorific existent în Germania şi Austria de atunci – de Kammersangerin.S-a filmat în nouă pelicule turnate de studiourile germane şi italiene, iar discografia ei este de-a dreptul impunătoare, are în repertoriu peste 40 de opere şi creaţii vocal-simfonice. Interpreta moare la 39 de ani, iar cu un an mai tîrziu, biograful Mariei Cebotari, Antonio Mingottii scria: „Vocea ei n-a fost nimic altceva decît tragismul existenţei acestei fiinţe”.
Dialog cu Aurelian Dănilă,preşedintele Uniunii Teatrale din Moldova
– Stimate dle Aurelian Dănilă, sînteţi persoana, care, în virtutea meseriei de diplomat, dar şi de om al artelor şi, mai ales, din pornirea inimii, aţi mers pe urmele Mariei Cebotari. Vă rugăm să Vă referiţi la momentul „desprinderii” acesteia de Chişinău şi de asemenea, să ne dezvăluiţi ce a însemnat oraşul natal pentru carieră viitoarei primadone.- Maria Cebotari este un fenomen în arta interpretativă vocală a Moldovei, dar şi în cea a Europei. Ea a fost remarcată la zece ani, în corul Capelei Metropolitane din Chişinău, condusă de preotul M. Berezovski, personalitate de o vastă cultură. Vocea Mariei se detaşa de vocile celorlalţi corişti, ea mai avînd şi o experienţă în corul Bisericii „Sf. Vineri”, unde cînta de pe la şapte ani. O întîmplare fericită a făcut ca Maria să fie descoperită de Aleksandr Vîrubov, actor şi regizor rus, care sosise la Chişinău să prezinte spectacolul „Cadavrul viu”.
Protagonista sa pe neaşteptate, se îmbolnăveşte, iar Vîrubov a început să caute, în pripă, o voce, pentru spectacol. I-a fost recomandată o studentă de la Conservator – Maria Cebotari, ale cărei calităţi interpretative, actoriceşti şi, nu în ultimul rînd, fizice l-au fascinat, iar Maria şi-a interpretat rolul cu brio. La vîrsta de 19 ani este invitată de Vîrubov în „Trupa pragheză”, care s-a detaşat de echipa lui Stanislavsky. Totodată, Vîrubov o cere şi de nevastă, ambele lucruri fiind acceptate de Maria, chiar dacă actorul şi regizorul rus avea 51 de ani... Au urmat turneele în Polonia, România, ajung şi la Paris, unde în acea vreme publicul meloman era format , în special, din emigranţi ruşi, apoi trupa sucombă. Maria, rămîne cu Vîrubov şi cîntă prin restaurantele selecte din capitala franceză.
– O altă întîmplare o duce pe Maria la Berlin şi va fi una de cotitură pentru soarta artistei...– În 1929, Vîrubov este invitat la Berlin, unde i se propune un rol la studioul german „Universus film”, dar din cauza oribilului accent nu este acceptat. În schimb, Maria, care prindea din zbor limbile şi le vorbea fluent şi fără pic de accent, obţine cîteva roluri, inclusiv în filmele „Troica”, „Fata în alb” şi „Inimi tari”. În ultima peliculă îl are ca partener pe Gustav Diessl, care mai tîrziu îi va deveni soţ. Între timp, Maria este recomandată de către interpretul de operă Gheorghii Baklanov, profesorului O. Daniel de la Şcoala Superioară de Muzică din Berlin. Este acceptată şi în calitate de coristă la Opera din Dresda.
– A ajutat-o în ascensiunea ei tripla-i ipostază de actriţă de film, dansatoare şi, în primul rînd, interpretă de operă, nu-i aşa?– Fără îndoială, mari regizori au solicitat-o în filmele lor, însă ea a preferat scena lirică. A început cu rolul lui Mimi din opera lui Puccini „Boema”, la care a fost invitată atunci cînd interpreta acestuia nu a putut să evolueze. A doua zi, cronicarii de specialitate trăiau veritabile momente de delir estetic: elogii, întrebări – cine este ea, Cebotari, unde a stat ascunsă pînă azi această voce?.. De fapt, fiind la primul ei mare rol liric, Maria culege, chiar din prima seară, toţi laurii. Încep să „curgă” şi contractele – este rîvnită de Viena, Berlin, este invitată să cînte pe marile scene lirice europene şi are un succes enorm pretutindeni unde evoluează.
– Prin ce se explică acest succes extraordinar, Europa avînd destule soprane şi toate bune?..– Maria Cebotari devine soprană de renume mondial atît prin vocea ei de o coloratură aparte, cît şi prin faptul că atacă cu acelaşi succes repertorii ale diverşilor compozitori, din diferite epoci. Este la fel de inspirată şi perfectă atunci cînd îl interpretează pe Mozart, sau pe Strauss, total diferiţi. Este un mare exemplu de virtuozitate să treci de la Mozart la Strauss, sau la Wagner, Puccini, Verdi etc. – lejer, firesc. Puţine soprane au putut să egaleze această performanţă. Cebotari se înscrie în elita celor mai distinse vedete ale timpului său. Ea a cîntat cu mari artişti ai lumii, printre care Giuseppe Tadei, Benjamino Gigli, Tito Gobi ş.a.. Numele ei este înscris cu litere de aur în analele teatrului La Scala.
– Cu cel de-al doilea soţ – actorul Gustav Diessl – va avea o căsnicie fericită, dar scurtă, împreună au avut şi doi băieţi. Dar soarta a fost crudă cu acest minunat cuplu...– Se căsătoresc imediat după pronunţarea divorţului de Vîrubov, în 1938. Însă fericirea soţilor Diessl n-a durat mult – în 1948 actorul moare în urma unor crize repetate de apoplexie, iar Maria, profund marcată, îl urmează peste un an, cu diagnosticul cancer la ficat. Era pe atunci solistă la Viena, spera că îşi va reveni şi visa să cucerească şi America... Optimismul a însoţit-o pînă în ultima clipă a vieţii... În iunie 1949, Viena o conduce în ultimul ei drum, spre cavoul familiei Diessl.
– Multă vreme numele Mariei Cebotari a fost o temă tabu aici. Dvs., într-un fel, aţi readus-o acasă...– Am readus-o acasă prin copiii ei, Fritz şi Peter, care ulterior au fost înfiaţi de familia muzicianului Sir Clifford Curzon. Curios şi tragic e că dădaca copiilor, foarte ataşata de ei, s-a sinucis din cauza că nu i s-a permis să-i înfieze. Peste ani, Fritz din Anglia şi Peter din Aukland, Noua Zeelandă, au venit la baştina celebrei lor mame... Recunosc, i-am căutat şi am făcut totul pentru ca aceştia să cunoască locurile copilăriei Mariei. Prin ei am simţit-o şi pe Maria mai aproape. Fiica lui Peter, nepoata Mariei, a şi studiat o vreme la noi, la Vlad Druc; vorbea o română perfectă.
Dar mai avem multe de făcut pentru ca Maria să fie cunoscută în patria sa ca om, ca artistă. Trebuie să i se distribuie discurile, să i se înalţe un monument, să se producă un film, deoarece însăşi biografia ei este un veritabil scenariu. Un film turnat împreună cu cineaşti din oraşele în care a fost primadonă – Berlin, Dresda, Viena, Salzburg...Este regretabil că unica peliculă documentară în regia lui Vlad Druc, numită „Aria” a fost prezentă într-un cerc restrîns la Chişinău. Apoi, este important ca numele ei să-l poarte o instituţie de profil – poate chiar Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
Numele primadonei este mai cunoscut peste hotare decît aici, acasă, asta însemnînd că ea încă nu a revenit la baştină. Este paradoxal şi dureros faptul că de multe ori sîntem nepăsători faţă de rădăcinile noastre, faţă de valorile spirituale. Dacă nu le-am neglija şi ar exista mai multă bunăvoinţă, am fi şi noi, poate, mai bogaţi sufleteşte.

Marcela GAFTON
Revista Moldova, nr. 7, septembrie 2009
http://www.revista.md/?&page=archive&ziar_id=9&page=archive&article_id=15

12 октября исполнилось 60 лет со времени пуска первого кишиневского троллейбуса


Этот юбилей наш коллектив торжественно отметит в пятницу. Примечательно, что он совпал со 120-летием кишиневского общественного транспорта: 1889 году, на улицах нашего города появились первые трамваи на конной тяге. А самый первый троллейбусный маршрут столицы Молдовы был проложен в 1949 году от мединститута до железнодорожного вокзала. Сегодня услуги гражданам предоставляют три троллейбусных парка. На 24-х маршрутах работают 280 троллейбусов, общая протяженность троллейбусных трасс более 522 км. За год наши троллейбусы "наматывают" по городу 18 млн км - почти пол экватора! Ежедневно троллейбусы перевозят более 500 тысяч человек, за 6 десятилетий мы перевезли 6,7 млрд пассажиров, что больше чем сегодняшнее население Земли!
Наше предприятие электротранспорта не только в числе старейших в республике, оно еще одно из крупнейших - здесь трудится более 2600 человек. Ядро коллектива - ветераны труда, 67 из них удостоены почетного звания - "Заслуженный ветеран электротранспорта". Главная гордость и богатство предприятия - высококвалифицированный персонал, в его числе немало трудовых династий. На базе троллейбусного парка №3 действует школа, готовящая водителей, слесарей-электриков. Молодые специалисты планомерно пополняют коллектив.
Дорогие коллеги, сознаю, что работа на электротранспорте не из легких. Она порой проходит в экстремальных условиях. Наши водители поднимаются задолго до рассвета, а слесари-ремонтники ежедневно тщательно готовят машины к рейсу, обеспечивая безопасность жизни и здоровье пассажиров. Вот уже 60 лет каждый день в зной и холод, в любое время, при любой погоде троллейбусы четко выходят на линии, с раннего утра до позднего вечера исправно везут пассажиров туда, куда им необходимо. В эти юбилейные дни сердечно благодарю всех работников предприятия городского электротранспорта за то, что столь благородному делу они отдают свой труд, свой опыт, талант, свои сердца!
Будьте здоровы, оптимистичны и обязательно удачливы! А удача, она ведь такая, любит тех, кто её добивается!

Генеральный директор

Дирекции городского электротранспорта Кишинева Георгий Моргоч.


Кишинёвский Обозреватель
выпуск № 37 от 2009-10-14 http://www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2009-10-14&issue_id=1383

60 de ani de la lansarea troleibuzului, 120 de ani de la primul tramvai

Dum’acasă, măi tramvai...
Fiţi de acord, dacă într-o bună zi din viaţa noastră cotidiană ar dispărea troleibuzele, am fi nu doar frustraţi, dar ar pierde, în primul rând, imaginea Chişinăului. Ar fi cu totul un alt oraş, poate şi mai modern, dar la sigur mai trist, mai străin. Aşa cum e mai puţin romantic Chişinăul, pierzându-şi din farmec odată cu dispariţia tramvaielor. Vă mai amintiţi şlagărul „Dum’acasă, măi tramvai!”. Or, ele, tramvaiele, au contribuit la apariţia concurentelor sale – troleibuzele. În anul 1988, Duma Orăşenească (Actuala Primărie) a semnat un contract cu reprezentanţii Societăţii belgiene în vederea creării unei noi reţele de transport urban. În consecinţă, începând cu anul 1989 (în acest an se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea unei linii de tramvai în Chişinău), pe strada Alexandrovskaia (actualul bulevard Ştefan cel Mare) şi pe alte artere ale oraşului vechi a început să funcţioneze prima linie de tramvai cu o lungime de 6 km. Primul tramvai era montat pe şine, tras de 2-3 cai. Era, după toate, un mod de transport pentru cei mai săraci. Aristocraţii ieşeau la plimbare în faietoane, deşi în scurt timp tramvaiul a devenit mijlocul de locomoţie pentru elevi, studenţi, precupeţi, negustori etc.
În 1885, la Bruxelles s-a înfiinţat „Societatea Anonimă Chişinăuiană”, care a procurat parcul de tramvaie. Ulterior, la 1913, s-a renunţat la tramvaiul tras de cai în favoarea celui electric. La 1939, Parcul de tramvaie avea 50 de vagoane, iar rutele se extindeau pe o zonă de 11 km, deservind 175 mii de pasageri.
O nouă epocă – cea a troleibuzelor

După război, deşi tramvaiele vechi produse în Uniunea Sovietică au fost înlocuite cu alte noi, produse în Germania – cu vagon-remorcă, modernizate – cuiva nu i-a mai venit pe plac vechiul şi frumosul şlagăr „Dum’acasă, măi tramvai...”. Pe motiv că produc mult zgomot – deşi tramvaiele mai circulă şi azi, bine-mersi la Iaşi şi Bucureşti, în alte zone ale Europei – începând cu 1961, ele au fost eliminate din circuitul peisajului urban.

Potrivit lui Ion Puiu, director-adjunct al Regiei Transport Electric (parcul de troleibuze nr.1), troleibuzul, cel mai ecologic şi mai ieftin mijloc de transport, a intrat în viaţa Chişinăului din 1949. Iniţial, prin oraş circulau doar 12 unităţi de transport, ca mai apoi, în 2009, să se ajungă la 328 unităţi de transport. Actualmente activează 3 parcuri de troleibuze, în acest sens aducându-şi contribuţia şi veteranii din domeniu: Mihail Goldştein (ex-şeful Parcului de troleibuze nr.1), Victor Martâniuc (ex-director al Direcţiei troleibuze), Anatol Palii, Nicolae Oleinic, Simion Vozian, Mihai Raznovan, Ludmila Caraman ş.a.m.d.
Astăzi, practic, troleibuzele circulă pe toate traseele, având legătură cu cele mai depărtate zone ale Chişinăului. Au fost date în exploatare rute noi ce leagă centrul oraşului cu Gara de Sud, Porţile Oraşului, Poşta Veche şi Durleştii.Actualmente, ne mai informează Ion Puiu, ÎM „Regia Transport Electric” este una dintre cele mai mari unităţi economice din republică ce dispune de comunicaţii inginereşti contemporane şi de o reţea rutieră de 285 km cu 24 de rute. De serviciile oferite de „Regia Transport Electric” beneficiază zilnic circa 500.000 chişinăuieni şi oaspeţi ai capitalei.
Intervenţii chirurgicale şi utilaj electronic
Lucru ştiut, nu întotdeauna deplasarea cu troleibuzul e un lux mai ales acum, când costul unui bilet s-a dublat, iar ele, troleibuzele, unele abia mai trăgându-şi sufletul, scârţâie jalnic, dar şi enervant, hurducându-ne bine mersi. Potrivit unor date, din cele circa 300 de maşini, 75 la sută, adică mai mult de jumătate, le-a expirat demult termenul, dar sunt menţinute de nevoie, trecute prin „intervenţii chirurgicale”. Ce-i drept, în ultimii ani, 2006 şi 2009, pe străzile Chişinăului au apărut şi câteva zeci unităţi de troleibuze produse în Cehia şi Rusia. Dar ele nu salvează situaţia în ansamblu.
În context, pe lângă „Regia Transport Electric” funcţionează Atelierul de reparaţii mecanice (ARM), sub egida lui Vladimir Gorelco. Trecute prin ARM, troleibuzele vechi sunt readuse la viaţă. Se încearcă şi implementarea noilor tehnologii, inovaţii, în domeniul transportului electric. În ultimii ani au fost asamblate 3 troleibuze noi graţie utilajului electronic de tracţiune produs de ITS “Informbusiness” SRL: două unităţi cu caroseria Uzinei “Trans-alfa” şi o unitate cu caroseria Uzinei “Trolza” (Rusia).
În scopul securităţii pasagerilor este pus la punct sistemul de dirijare şi control al substaţiilor de tracţiune, proiectat şi executat de firma autohtonă “Softcom”. Reţelele de contact au lungimea de 246 km şi includ 120 km de cablu, peste 550 unităţi de comunicaţii radio şi telefonice. Parcul dispune de 13 autovehicule specializate care garantează exploatarea corespunzătoare a reţelelor de contact şi asigură circulaţia troleibuzului fără sistări la trafic.

BERD promite un grant ce ar ajusta transportul urban

Deşi „Regia Transport Electric” nu a câştigat în urma majorării tarifelor (în continuare această întreprindere nu va mai fi subvenţionată de către Primărie), ea va câştiga în schimb în urma reformelor pe care le va implementa Primăria Chişinău. De curând, Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au manifestat deschidere faţă de municipiu, intenţionând să se implice în proiecte ce ţin de municipiul nostru. Potrivit primarului Dorin Chirtoacă, BERD va oferi municipiului Chişinău un împrumut de 10 milioane euro şi un grant de 3 milioane euro pentru a procura 90 de troleibuze noi, dar şi pentru renovarea parcurilor de troleibuze.

Să sperăm că situaţia în următorii ani se va redresa. Deocamdată, absolvenţii Şcolii profesionale nr. 5 – în mare, tineri veniţi de la ţară - angajându-se în acest sistem, după câteva luni pleacă la Moscova, ne mărturiseşte Angela Andreev, şeful Secţiei serviciu personal. Dacă la Chişinău salariul e de vreo 4000 lei, în Rusia ajunge la 1500 USD. În plus, sunt asiguraţi cu cămin, mai afirmă dânsa.

Cu gândul la confort, mi-am amintit de o poezie din anii studenţiei, scrisă de un coleg: „Te-am cunoscut în troleibuz, era toamnă, ploua cu frunze, iar tu zâmbeai cu capul plecat peste geam...”. Cine ştie poate că cineva, cândva va dedica o odă troleibuzului sau taxatoarelor drăguţe – 650 la număr – care înainte de a fi angajate la serviciu, trec şcoala bunelor maniere. Or, cine ştie, poate că atunci, în viitor, vor apărea troleibuze aeriene şi ne vom aminti şăgalnic de larma şi pufăitul de locomotivă ca de un accesoriu demodat.


Tamara GORINCIOI
Capitala. - 15.10.2009 09:46
http://www.capitala.md/index.php?searchword=tramv&ordering=&searchphrase=all&option=com_search&lang=ru

Revenire în stil retro

Luni, chişinăuienii au avut ocazia să admire primul troleibuz din istoria capitalei. Acesta a fost adus în faţa primăriei, însă nu pentru a transporta călători, ci doar pentru a reaminti că acum 60 de ani, la Chişinău, a fost construită prima linie de troleibuz.
La 16 octombrie, ziua în care Regia Transport electric de pasageri (RTEC) va marca jubileul de 60 de ani, acest troleibuz va parcurge traseul celei dintâi rute pe care a efectuat-o în 1949: str. Toma Ciorbă - str. Svecinaia (din preajma Gării feroviare). „Relicva”, va fi urmată de un troleibuz modern, produs în 2006. Gheorghe Morgoci, şeful RTEC, consideră că astfel oamenii vor putea compara cum a evoluat transportul electric timp de 60 de ani.
În 1949 au fost puse pe rută şase troleibuze care circulau pe un traseu de aproape opt kilometri - de la Institutul de Medicină până la Gara feroviară. Într-un an, numărul unităţilor de transport a crescut de două ori. Primele troleibuze, de marca MTB, erau fabricate la Moscova şi puteau transporta 60 de persoane. Unul dintre acestea, cel care a fost readus în faţa primăriei, a stat ani în şir ca exponat istoric în curtea Parcului de troleibuze nr. 1.
Primul tip de transport public în Chişinău a fost pe străzile Chişinăului circulă zilnic 328 de troleibuze care deservesc circa 500 mii de călători. Iar curând, Regia Transport electric îşi va suplini parcul cu 90 de troleibuze noi. Pentru procurarea lor, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va oferi mun. Chişinău un împrumut de 10 mln. euro şi un grant de 3 mln. euro.

.
Natalia Hadârcă

Timpul. – 2009. – 13 oct., Anul VIII-183(1157)http://www.timpul.md/node/4474

Идет по городу троллейбус

В следующую пятницу у нас с вами будет возможность перенестись на 60 лет назад. В роли машины времени выступит… обыкновенный троллейбус. Впрочем, не совсем обыкновенный, а тот самый, который в далеком теперь октябре 1949 года вышел на первый троллейбусный маршрут молдавской столицы – от мединститута до железнодорожного вокзала. Долгие годы машина верой и правдой служила кишиневцам, а потом несколько десятилетий занимала почетное место на территории Управления электротранспорта. И, оказывается, не утратила жизнеспособности: после небольшого ремонта троллейбус вновь готов распахнуть свои двери для пассажиров. Теперь и мы хоть ненадолго можем почувствовать себя так, как чувствовали в возрождающемся из руин послевоенном Кишиневе наши родители, дедушки и бабушки, для которых появление первых троллейбусных линий было ярким свидетельством налаживающейся мирной жизни.
Вообще-то кишиневскому общественному транспорту не 60, а все 120 лет. Именно в 1889 году на городских улицах появились первые трамваи, тогда еще на конной тяге. А в 1913 году трамвай стал электрическим. К началу Второй мировой войны городской трамвайный парк насчитывал 50 вагонов, а продолжительность линий составляла всего 11 км. После оккупации большинство трамваев оказались разрушены, и к 1949 году к услугам населения были лишь двадцать вагонов. Конечно, для столицы, активно строившейся, восстанавливавшейся после бомбежек, этого было явно недостаточно. Поэтому 60 лет назад городской Совет и принял решение об открытии троллейбусной линии.
За рулем той самой первой машины сидел Иван Греку. В числе группы из пяти кишиневцев он окончил в Киеве курсы водителей троллейбусов. Вначале по городу ходили всего шесть машин (одну из них мы и увидим через неделю на бул. Штефана чел Маре), но уже через год число их удвоилось, а продолжительность маршрута достигла 8,8 км. И хотя трамваи продолжали обслуживать жителей Кишинева еще полтора десятилетия (окончательно громыхающие и звенящие вагоны исчезли с улиц лишь в 1961-м), горожане скоро по достоинству оценили новый вид транспорта – удобный, бесшумный, экологически чистый. Неудивительно, что он стал быстро развиваться. В 1959 году число машин достигло полусотни, и открылся Троллейбусный парк № 1. В 1966-м 74 новеньких троллейбуса постоянно «прописались» в Троллейбусном парке № 2, а еще через два десятилетия в новом густонаселенном микрорайоне Новые Чеканы был построен третий троллейбусный парк, машины которого перевозят до 35% всех пассажиров. Время шло, появлялись новые маршруты, подвижной парк пополнялся новыми комфортабельными машинами. До сих пор ежедневно услугами троллейбусов пользовались примерно 500 тысяч человек, за год получается в среднем около 185 млн. А если подвести итог шести десятилетий, цифра будет просто фантастическая – 6,7 млрд (!) пассажиров. Это больше, чем сегодняшнее население Земли! На 24 действующих маршрутах работают 280 машин, а общая протяженность столичных трасс превышает 522 км, связывая центр Кишинева со всеми секторами. Контактная сеть дотянулась до Ворот города, Старой Почты, Южного автовокзала, Аграрного университета, Дурлешт, Балканского шоссе. Самый длинный из маршрутов – 21-й, его полный цикл (в обоих направлениях) составляет 32 км. А всего за год наши троллейбусы «наматывают» по городу примерно 18 млн км – почти пол-экватора!
«Хлеб насущный» троллейбусов – электроэнергия. В 1949-м вся контактная сеть длиной 8,8 км питалась от одной тяговой подстанции мощностью 600 кВ. Сегодня таких подстанций 47, суммарная мощность их составляет 72 тысячи кВ, длина контактной сети – 246 км, кабельной – 120 км.
В том, что предприятие стабильно развивалось, расширялось, чтобы обеспечить растущему городу качественные транспортные услуги, значительная заслуга принадлежит руководителям управления. Первым директором стал сын простого кишиневского рабочего Федор Слепенчук, возглавлявший еще трамвайный парк. Всего в истории предприятия было семь директоров. Наибольший вклад внесли двое. Михаил Гольдштейн руководил предприятием 26 шесть лет. Он принял хозяйство с двенадцатью машинами, а передал преемнику с 300. При нём были построены два троллейбусных парка, численность персонала достигла 2 тысяч человек, эксплуатировались машины трех поколений. Виктор Мартынюк занимал свой пост четверть века. Под его руководством были реконструированы все производственные подразделения, организован и вступил в строй третий троллейбусный парк, решались социальные проблемы, многие работники были обеспечены жильем. В сложный период перехода к рыночным отношениям Мартынюк сумел не только сохранить предприятие, но и развивать его. Нынешний, восьмой по счету директор, Георгий Моргоч, прежде чем возглавить Управление электротранспорта, десять лет был директором Троллейбусного парка №1, поэтому дело знает не понаслышке.
Управление электротранспорта – не только самое старое в республике предприятие общественного транспорта, но и одно из крупнейших – здесь трудятся более 2600 человек (с введением несколько лет назад должности кондуктора прибавилось сразу около 700 рабочих мест). И именно люди – главное богатство любого предприятия. Ядро коллектива – ветераны труда, почетное звание «Заслуженный ветеран Управления электротранспорта» носят 67 человек, чей стаж здесь превышает сорок лет, а Василий Кузьмин и Анатолий Седин, например, отдали предприятию более полувека, 14 человек удостоены государственных наград. Краса и гордость управления – трудовые династии, которых тут немало. К примеру, дед токаря Григория Ивлева строил еще трамвайное депо в 1910-1911 гг., отец сорок лет проработал в трамвайном парке, а сам Григорий трудится на предприятии с момента его основания. С общественным транспортом связана жизнь трех поколений этой семьи.
Династия Возиян – Яков работал на конке, начиная с 1903 года, старший сын Андрей был водителем трамвая, а позже электромонтером, средний сын Кирилл – слесарь-ремонтник, младший Семен – водитель троллейбуса, а позже мастер. В общей сложности эта семья отдала транспорту 150 лет. Общий стаж семьи Коноваловых на электротранспорте – 144 года. Отец, Николай Коновалов, был приглашен в Кишинев из Москвы для подготовки кадров и пуска в эксплуатацию троллейбусного сообщения (первые машины, вышедшие на линию, были изготовлены на московском заводе). В разных должностях он трудился на предприятии три с половиной десятилетия. Мать, Татьяна, в управлении со дня открытия – водитель, затем водитель-наставник. Три их сына – Вячеслав, Владимир и Валерий – работники ремонтных подразделений.
Династия Черней: братья Иван и Павел, сестра Мария и жена Ивана Лидия. Их общий стаж – более 150 лет.
В числе династий также Константин Препелица и его сын Игорь, Дарья Безбабченко и ее дочери Ольга Васильева и Вероника Кукэрар, Андрей Панцыр, его сын Вячеслав и дочь Виорика Лутотович, Василий и Раиса Ионики и их дочери Валентина Китороагэ и Ольга Балан, Михаил Унтила с сыном Сергеем.
Пожалуй, редко какое предприятие может похвастать таким постоянством своих работников. Но не на одних ветеранах держится производство. На базе Троллейбусного парка №3 действует ремесленная школа, готовящая водителей и слесарей-электриков для нужд всего управления. Обучение водителей длится восемь месяцев, за год специальность получают 180 человек. Слесари-электрики занимаются десять месяцев, ежегодно школа выпускает 30 таких специалистов. По словам преподавателей, эти специальности пользуются популярностью среди молодежи.
Между тем, труд в Управлении электротранспорта не из легких, проходит, можно сказать, в экстремальных условиях. Для того, чтобы мы с вами утром вовремя попали на работу, на учебу, не опоздали на важные встречи, успели сделать множество дел, водители поднимаются задолго до рассвета. А слесари-ремонтники должны к моменту выхода на линию подготовить им машины, чтобы была обеспечена полная безопасность жизни и здоровья пассажиров. Безопасности движения на предприятии уделяется особое внимание, в каждом троллейбусном парке оборудованы специальные классы, где с водителями проводятся инструктажи по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, а с работниками всех специальностей – по охране труда и технике безопасности. Два раза в год их знания проверяет специальная комиссия. Стараются здесь повысить и культуру обслуживания пассажиров, для водителей и кондукторов устраивают специальные занятия.
Конечно, безаварийная езда во многом зависит от квалификации и дисциплины водителей, но существенную роль тут играет и техническое состояние машин. К сожалению, вместе с плановой экономикой ушло в прошлое и плановое обновление подвижного состава. А экономические трудности не позволяют приобретать новые троллейбусы в требуемых количествах. И сегодня 75% машин практически выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Но благодаря усилиям коллектива они на ходу. Ремонтно-механическая база предприятия обеспечена оборудованием, необходимым для проведения всех видов технического обслуживания, выполнения текущих и капитальных ремонтов подвижного состава любых типов. Есть участок, на котором изготавливаются и ремонтируются детали, узлы и агрегаты троллейбусов, вспомогательного оборудования, контактной сети. Специалисты предприятия освоили капитальное обновление старых машин с заменой до 70-75% деталей кузова и полной заменой обшивки и салона, с установкой мягких сидений. Обходится такой ремонт в среднем в 300 тыс леев, что в десять раз меньше стоимости нового троллейбуса. Срок службы машин при этом продлевается на 5-6 лет. В 2008 году таким образом «омолодили» 20 троллейбусов, в нынешнем – еще 7. Очень важно, что при этом в конструкцию вносятся усовершенствования, позволяющие сократить энергозатраты на 15-30%. И за 2008 год, к примеру, было сэкономлено 160 тыс квт/ч электрической энергии. У предприятия богатая история рационализаторской работы. Внедрено много различных рационализаторских предложений, что принесло и приносит экономическую прибыль, облегчает условия труда, увеличивает надежность тех или иных узлов и агрегатов троллейбусов, их комфортабельность и повышает качество обслуживания пассажиров. Только за последние пять лет внедрение рацпредложений принесло экономию более 800 тыс леев. Вообще производственные мощности позволяют модернизировать 50 машин в год, дело тормозит лишь отсутствие достаточных средств.
За последние годы многое сделано для улучшения условий работы и отдыха персонала, на конечных станциях в диспетчерских появились комната отдыха и столовая, в которой есть возможность для приема горячей пищи. В парках переоборудованы душевые и туалеты. На территории предприятия расположен медицинский центр «Călătorul», а в Вадул-луй-Водэ – база отдыха «Nistru».
Не будем скрывать: у кишиневцев немало нареканий на работу троллейбусов. Во многом эти претензии обоснованны, наверняка есть неиспользуемые пока резервы для улучшения ситуации. Совершенству, как известно, нет предела. Но, как бы то ни было, представить себе жизнь современного крупного города без электротранспорта – самого быстрого, удобного и экологически безопасного – сегодня невозможно. Троллейбусная сеть – своего рода нервная система столицы, и она работает, несмотря ни на что. Каждый день, в зной и холод, в дождь и слякоть, в любую погоду, в любое время года троллейбусы выходят на линию. И возят нас туда, куда нам надо, – с раннего утра до позднего вечера. Так было на протяжении шестидесяти лет, так будет и впредь. А машины со временем, несомненно, появятся новые, еще более комфортабельные и экономичные. И ездить в них будет – одно удовольствие.
Антонина
КРАСКОВСКАЯ

Кишин. обозреватель Пятница, Октябрь, 9. 2009 http://www.kn.md/?idn=3066

miercuri, 9 decembrie 2009

Alexandr Rozenbaum la Chişinău

Rozenbaum Alexandr
Розенбаум АлександрАлександр Розенбаум посвятил песню Иону Суручану

Молдавского и российского артистов связывает 22-летняя дружба Александр Розенбаум прилетел 22 апреля, в 11.15, московским рейсом. Все таможенные формальности были улажены в течение пары минут (а разве могло быть по-другому?), и показался Александр Яковлевич. В стильной кожаной куртке, черных штанах, с перекинутой через плечо сумкой, в элегантных очках, с непременными усами и в широкополой черной шляпе. Он раздал обязательные автографы и, выйдя на улицу, охотно закурил.- Я - советский человек, и Молдавия у меня ассоциируется с Советским Союзом, - поделился с «Комсомолкой» Розенбаум. - Это часть моей большой Родины. У меня и прабабушка из ваших краев, из Бессарабии. Мария Владимировна Миляева ее звали, в девичестве Рабинович. И все родственники по ее линии родом из ваших краев. Молдавия - это нечто особенное, это Родина. А потом уж винные подвалы, виноградники... У меня много друзей отсюда. И Ион Суручану, и Сонечка Ротару. Кстати, как бы мне найти моего друга Иона? - Поможем, Александр Яковлевич, - я набрал номер телефона Иона Андреевича и через минуту передал трубку Розенбауму. - Ион, привет! Узнал? Выступаю в Кишиневе. Ты был в Питере? Да, у меня концерт там 9 мая. А ты сегодня придешь на мой концерт? В 19.00. Жду, встречу тебя в половине седьмого! Пока! Александр Яковлевич снова закурил.- А вы помните первый свой приезд в Кишинев? Вы еще выступали в Зеленом театре. Афиш по городу вообще не было. наверное, концерт был полулегальным... - Смутно помню, что выступал в середине восьмидесятых в Кишиневе. Но это был вполне легальный концерт. А что моих афиш не было расклеено по городу... Это отнюдь не из-за фамилии... Просто это широко не освещалось тогда. Вы знаете, что правду сейчас намного опаснее говорить, чем раньше. В советское время что могли сделать? В тюрьму упечь, в психушку... самое тяжелое наказание - лишение советского гражданства и выдворение из СССР. А сейчас говорить правду - это лезть в чей-то карман, что опасно для жизни. Поэтому правду больше не любят именно сейчас. Александр Розенбаум достал мобильник и стал набирать номер. Затем улыбнулся.- Не учел, что я за границей нахожусь. Надо код набирать. Папа, привет! Я в Кишиневе. Все нормально. - Он отключился и пошутил:- Здесь уже отметился, надо маме еще позвонить, - и добавил шутя. - «Лепить горбатого» родным не будем! - Опять с наслаждением закурил. Затем все погрузились в машины и поехали в гостиницу «Кодру». Ровно в половине седьмого в гримерку к Розенбауму заглянул Суручану. - Мы познакомились с Сашей в 1985 году в Душанбе, - рассказал нам Ион Андреевич. - Сразу сдружились. У меня со многими хорошие отношения, но с Сашей они настолько теплые, настолько открытые, откровенные... Мы не виделись лет двенадцать. Саша меня увидел, сказал: «Тьфу на тебя, Иончик, а ты совсем не изменился!» Я снял кепку, показал голову и отвечаю: «Саш, я тоже буду скоро совсем лысым, как ты!» Он рассмеялся и говорит: «Главное, чтобы череп был круглым, а не квадратным! А у нас с этим, слава богу, все в порядке! Ты будешь на моем концерте?» «Конечно, - ответил я. - Тем более, что мы с тобой столько раз вместе выступали, а я ни разу не видел твоего «сольника». Саша отвечает: «Я тоже, Ион, к стыду своему, ни на одном твоем «сольнике» не был». В первом отделении концерта Александр Розенбаум посвятил Иону Суручану песню «Оттепель», сказав: «Эта песня посвящается моему замечательному другу Иону Суручану!» - Что сказать, мне было очень приятно, - улыбается Ион Андреевич. - Мы обменялись с Сашей телефонами. У меня в декабре или январе следующего года будет сольный концерт в Санкт-Петербурге. Обязательно позвоню Саше и приглашу на свой концерт!Леонид РЯБКОВ, leonidas@kp.md Фото Сергея СЕДЛЕЦКОГО.
КП в Молдове 01.05.2008